Kalevipoja viskekivi Raudalus

Raudalu kivid on Tallinnas Nõmme linnaosas Raudalu asumis põhja pool kahel pool Karuse tänavat asuv kaitsealuste rändrahnude rühm, mis koosneb neljast lähestikku asuvast kivist. Kõige suurem rahn on Raudalu Suur kivi.

Suurima rahnu mõõdud: 7,9×5,6×4,3 ü=21,4 m

Info: https://et.wikipedia.org

Kalevipoja ja Vanapagana jõuproov. Kõige suurem rahn on Raudalu Suur kivi, mida muistendi järgi Vanapagan kasutas, kui ta Kalevipojaga võidu kivi viskas.

Muistendid

1) (Kalev kaevanud endale varandusekeldrit. Visanud august mitmed suured kivid välja. Vanapagan ärganud, tulnud Kaleviga riidlema. Hakatud võidu kive viskama. Vanapagana lingukivi lennanud 7 versta, kukkunud Raudalu nõmmele. Kalevi lingupael katkenud, kivi kukkunud Tartu maantee äärde. Sellel nutnud Linda järve.)
E 42732/5 < Harju-Jaani, Perila v. – G. Hernesaks (1902). Vt. ka: TRÜ geoloogia kateeder. – SRA-III-4-38.

2) Tallinnast visatud, kukub Vanapagana kivi 7 versta kaugusele Raudalu maanteele; Kalevipoja lingupael katkeb, kivi ei lenda kaugele. (M. J. Eisen, Mis teadis rahvas, EKirj. VI (1911), lk. 333.)

Kuidas kohale tulla?