Kaleviliiva mägi

Kalevi-Liiva on liivaluidetega paikkond Harjumaal Jõelähtme vallas Kaberla külakeskusest põhjas Kaberneeme küla territooriumil.

Muistendi järgi olevat Kalevi-Liivale maetud Kalevipoja varandus.

Info: https://et.wikipedia.org

Muistendid

1) Kuijärvel olnud suur järv. Üks suur härg läinud ja joonud selle tühjaks, siis möirganud ja kraapinud ning läinud Rummu järve jooma. Selle aja jooksul tulnud Kalevipoeg Soomest, kuuehõlmas olnud tal liiva. Ta on tulnud jala merest läbi. Kui ta on näinud härga järve tühjaks joomas, hakanud ta härga taga ajama. Liiv on kukkunud kuuehõlmast maha ja muutunud mäeks. Seda mäge hüütakse nüüd Kaleviliivaks. Kui Kalevipoeg saanud härja kätte, siis löönud härjal pea otsast ära. Härg on kivistanud ära ja on praegugi veel järel Ubari kaldal.
ERA II 223, 177/9 (9) < Jõelähtme khk. ja v., Ihasalu k. — A. Kaasik < Kalle Kaasik, 60 a. (1939).

2) Kuusalu kihelkonnas, Kaberla külast paar versta põhja poole on pikk ja kaunis kõrge liivaseljandik, mida Pikanõmmeks hüütakse. Pikanõmme ida-põhjapoolset otsa nimetatakse Kaleviliivaks. Kaleviliiv on umbes 7—8 sülda kõrge mäeselg, mille külgedel paljas valge liiv on. Lõunapoolsel mäejalal jookseb väikene Kaberla jõgi. Teisel pool mäge on laialdane lage nõgu, mis hästi järve põhja kujutab. Ainult üksikud rohttukad on selles nõos näha. Selle mäe kohta räägib rahvas järgmist: Kaleviliiva mäe taga olnud kena selge veega järv, kust Kalevipoeg oma janu kustutanud. Korra tulnud suur härg, joonud järve tühjaks ja tõttanud kisendades lõunahommiku poole, 3—4 versta kaugusel olevat Rummu järve tühjaks jooma. Kalevipoeg tulnud parajaste oma järvele janu kustutama, aga leidnud järve asemel ainult sügavad härjajäljed eest, kuhu nüüd rohttukad on kasvanud. Vihastades hakanud ta kurjategijat jälgede järele taga ajama. Umbes paari versta kaugusel Innu kalda peal saanud ta härja kätte ja löönud mõõgaga härja pea maha. Sarved vajunud maha kukkudes sügavale maa sisse. Härg ühes mahalöödud peaga on praegu Innu kaldal, kus Härjakivi nime kannab. Ta on jalga viis kõrge, niisama lai ja umbes seitse jalga pikk. Pead on teoajal kaheksa meest katsunud hoovadega lahti kangutada, aga ei ole jaksanud, sest et sarved sügaval on.
E 47344/6 < Harju-Jaani, Kehra v. — G. Vilberg (1910). Vt. ka: Kivistunud härg, muist. 184.

3) Kuusalu kihelkonnas Kaberla küla lähedal väheldase jõe ja kanarbikumetsa vahel on veikene liivalagendik, mis Kaleviliiva nime kannab. Lagendiku ääred on kõrgemad ja osalt metsaga kaetud, keskpaik on aga nõgus. Ennemuiste olla sääl järv olnud, aga Kalevipoeg olla seda suures janus tühjaks joonud. pääle seda läinud ise säält kolm versta eemale kivi pääle puhkama; ase olla praegu kivi pääl, kus ta istunud.
E 41482/3 < Kuusalu — A. Ploompuu (1901).
Vt. ka: E 40943/4 < Jõelähtme < Kuusalu — G. Kaasik (1901); E 38919 < Jõelähtme < Kuusalu — G. Vilberg < G. Kaasik (1913).

Kuidas kohale tulla?