Koljuvare Juminda neemel

Koljuvare on kivikalme Harju maakonnas Juminda külas

Koljuvare Jumindas on kivikalmele iseloomulik ehituskonstruktsioon, inimluud, teaduslikku informatsiooni sisaldav arheoloogiline kultuurkiht.

Juminda kivid Kuusalu vallas. Need olevat sinna tekkinud Kalevi neitsi poolt kantuna ja kivid on olnud Kalevi poegade mängukivideks.

Muistendid

1) Jumida neemel olla praegu veel kaunis kivide kogu, ehk seda küll aja jooksul sealt ära olla veetud. Seda kivide kogu nimetab rahvas Koljuvareks ja räägib, et need kivid olla Kalevi neitsi Soomest oma põllega sinna kannud, [- – -] kus see veel praegu näha olla.
E 48172 (3) < Simititsa < Kuusalu – M. Esken (1903). Vrd. muist. 99.

2) Juminda neemes on üks vare. Kui ma laps olin, siis oli nii suur, et paistis üle puude siia külasse. Seda ei ole enam üht mõõduühiku tähenduses: 1/3 või 1/4. Või ka nii: kui mingi objekti jagamisest võttis osa kolm, siis märkis jagu 1/3, kui neli, siis 1/4. «Mulle kah üks jagu (või osa)» tähendas: «antagu mulle kah 1/3 või 1/4», nii palju kui jagamisest osa võttis. ‘,’#0000AC’,”,’#FFFF00′,’Times New Roman’,4)”>jagugi (s. o. veerandit). Kui me lambasisime, hakkasime roomama sinna otsa ka. Siis rääkisid vanemad inimesed, et ennevanast on old Kalevi neitsid, need olid oma pollega puistand need kivid ühtekokku. See oli Kalevi neitsi polletäis.
ERA II 114, 510 (31) < Kuusalu. Kolga v., Juminda k. – R. Põldmäe < Anna Elisperk, 79 a. (1935). Vrd. muist. 99.

Kuidas kohale tulla?