Kalevipoja linna ehitus Alulinnas

Alulinn (allikates ka Alolinn) oli kunagine linnus, mille ase on Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas soosaarel Aa küla territooriumil Aa mõisa südamest umbes 1,75 km kagu pool, Tallinna–Narva maanteest umbes 600 m lõuna pool.

See oli soolinnus Askälä ja Alutaguse kihelkonna piiril. Soosaar on madal ja piklik. Alulinn asetseb selle kirdeosas. Linnusekoht on piiratud madala (1–1,2 m) valdavalt paekiviplaatidest müüriga (ringvalli jäänustega). Valli laius oli jalamil 7–8 m

 

Muistendid

1) Alulinna ehitamine
Muiste tahtis Kalevipoeg linna ehitada. Ta oli võtnud härjad, ladunud metsas palgikoorma pääle. Aa mäelt andnud härgadele piitsa, et kuhu härjad seisma jäävad, sinna ehitab linna. Härjad jäänud seisma soos allika ligidal. Kalevipoeg ladunud palgikoorma maha ja ehitanud linna, mille nimeks pannud Alulinn.
ERA II 215, 541 (43) < Lüganuse, Püssi v., Aa as. — O. Kangur < Joh. Kangur, 60 a. (1939).
Vt. Kohanimesid seletavad muistendid, muist. 307—317; Kirikute asupaiga valimine ja kirikute ehitamine, muist. 325.

2) Kalevipoeg tahtnud Alulinna ehitada Jõhvi juurde, kuid unes näidati, et pane kaks paari musti härgi ette ning lao koorem pääle, ja kus härjad seisma jäävad, sinna ehita linnus. Kalevipoeg tegigi, ning härjad jäid seisma soos ja sinna ehitaski Kalevipoeg linnuse.
ERA II 215, 531/2 (36) < Lüganuse, Püssi v., Voorepere k. — L. Kalikorm < Juhan Kalikorm, 72 a. (1939).

Kuidas kohale tulla?