Kalevipoja linna ehitus Linnanõmmes

Kalevipoja linna ehitamisega seotud koht Lohusuu vallas Linnanõmmes. Siin on palju kive, mis muistendi järgi jäid maha Kalevipoja linna ehitamisest. Vanapagan olevat üritanud Kalevipoega kangesti takistada tema ettevõtmises, sestap loopinud ta teda suurte kividega. Need pidavatki olema need kivid tänapäeva Linnanõmme juures, millega Vanapagan vägilast loopinud.

Muistendid

1) Et kodumaa tähtsamate asjade üle teadust soovitakse, arvasin ma, tarvis ka Mustveest mõne tähtsama asja üle rääkida. Mustvee külast mitte kaugel seisab suur kivimurd nõmmese maa peal, keda rahvas Linnanõmmeks nimetab. Kus kivid sinna saanud, sest teab rahvasuu järgmist pajatada: Kalevipojal oli nõu linna ehitada ning tõi selle jauks Pihkvast 200 saelauda ning kivid [oma] rüpes. Ta tuli läbi Peipsi Mustveesse. Ütles aga ise, kui Mustveesse oli jõudnud: «Peipsi järv kastis perset, Kuremaa järv aga kastis kurku!» Nüüd hakkas ta sinna linna ehitama, kus Linnanõmm on. Küll tegi mees päeval mehisest tööd, aga öösel lahutati pahast vaimudest jälle ära. Ei aidanud muud, kui jäi vahti pidama oma ehituse juure. Esimise öö vahti pidades olnud juba varsti poolöö kätte jõudnud ning Kalev jõudnud end ärkvel pidada. Aga nüüd sulgunud unesuigatus vähe ta silmi ning ta kuulnud mürinat. Suure mürina peale üles ärgates lahkunud aga uni ning leidnud ka linna lahutud olema. Kui teine kord valvamise peale paremat lugu pole olnud ning linn ära lahutud, jätnud mees töö seisma ning läinud Linnutaja mäele välja puhkama. Kui aga linna ehitamine jäi pooleli ning [sellest] seisab paergune kivimurd rahvale tunnistust selle üle andmas, kus enne Kalev linna tahtis ehitada, aga sortsilased ei lasknud. Oli aga Linnutaja mäel ennast täitsa välja puhanud ning Linnanõmmel seisis ehitusetöö muidugi pooleli. Et ta küll jalgsi laudu Pihkvast tõi, teab siiski rahvasuu rääki, et tal ka suur valge hobune olnud. Et siit töö asjata oli, jätnud ta hobuse Peipsi ranna ääre ja läks ise Tallinna asjatoimetuse pärast. Tallinnast nägi ta ära, et tema valge hobune hulga huntidega ranna ääres hädas olnud. Küll lõhkunud loom eest kui takka üles, aga kriimsilma-isandad tahtnud vägise elu võtta. Kalev oma hobust hädas nähes võttis suure kivi ja viskas hunta kiviga — kõik hundid surnuks. Hobuse aga vilistas ta oma juure Tallinna. Paergugi seisab heinasaadu-sugune kivi Peipsi rannas Mustvee külas.
E 31124/5 < Torma, Kõnnu v. — E. Soodla (1897).
Tekst osaliselt trükitud teoses: M. J. Eisen, Endised jõumehed, lk. 5.
Vrd. Kivid huntide pihta, muist. 18; Vete sügavused, muist. 329 D.

2) Mustvee alevi juures on maakoht, kus palju kiva on. Seda kohta kutsutakse Kivimurd. Sellest räägib rahvasuu: Kord tahtnud Kalevipoeg linna ehitada. Kalevipoja naine viinud siis sinna linna ehitamise tarvis ühe rüpetäie kiva, millega nüüd maa üle külvatud on. Miks linna ehitamine seisma jäi, seda ei tea. Säält Kivimurrust läheb kõrge nõmmeseljandik, arvata 4 või 5 versta põhja poole, juba Avinurme valla piiridesse. Viimase nõmmeseljandiku pääl on küla, mis täiesti kõrge mäekünka otsas on. Küla kutsutakse Linnanõmme külaks. Sinna tahtnud Kalevipoeg linna ehitada, mispärast siis selle paigale Linnanõmm nimeks saanud. Miks linn ehitamata jäänud, ka siin sellest ei teata.
Tähendus: Siin tuleb esimest korda Kalevipoja naene ette, kuna teda enne kuskil kuulda ei ole.
E 47236/7 (22) < Torma — M. Sild (19.09) = ERA II 257, 603/4 (76) < Torma, Avinurme v., Jõemetsa k. — M. Sild < Jüri Sild, surn. 1901 (1939). Trükitud: M. J. Eisen, Tartumaa muinasjutud, lk. 3. Vrd. muist. 193; Neitsikivi (põllekivi), muist. 99—114.

3) Kalevipoeg oli tahtnud hakata Linnanõmme1 linna ehitama. Ta tulnud Pihkvast selle jaoks toodud lauakoormaga. Lauad olnud seljas ja kivid põlle sees. Saanud Kivimurru2 kohta, sääl tulnud tal Vanapagan vasta ja hakanud teda peksma. Kalevipoeg hakanud Vanapaganat laudadega peksma. Lauad ei ole kestnud, läinud katki. Siis hõiganud siil Kalevipojale põõsast: «Servi laudu, servi laudu!» Seda kuuldes hakanud Kalevipoeg servi laudadega Vanapaganale andma. Siis ei ole Vanapagan enam jõudnud vasta pidada, pannud jooksu. Peksmise ajal kukkunud Kalevipojal kivid põlle seest maha. Kõnnu3 väljale visanud Kalevipoeg Vanapaganale veel mõne kivi järele.
——————————————————————————————
1 Linnanõmm — mille nimi selle jutu järele olla saanud (siin selle jutustaja seda ei ütle, kuid mujal teisendites jutustajad ütlevad) — seisab Mustvee alevist Peipsi ääres 2 või 3 versta põhja-õhtu pool nõmmemetsa ääres (kroonumets, mis teda, Linnanõmme, ümber piirab). Ta [on] väike küla väikse mäeseljandiku pääl.
2 Kivimurd on Mustvee alevi ääres Linnanõmme pool küljes, hirmus kivine maa. Ka teisendites saanud nimi selle jutu järele, kus Kalevipoeg Kivimurdu linna ehitanud, kuhu ehituse kivid jäänud. — Teisendid ennemalt saadetud.
3 Kõnnu on küla nimi. Ta seisab õhtu pool Mustvee alevist vist 5 versta (ei ole meeles). Kõnnu väli on põllumaa, Mustvee pool Kõnnu küla ääres, ka kivine, vist Kalevipoja loobitud kivid. — Üleskirjutaja märkused.
—————————————————————————————————-
E 48104/5 < Torma, Avinurme v., Kõrve k. — M. Sild < Joh. Kuusk (1911). Ka: ERA II 249, 523/4 (11) < Torma, Avinurme v., Adraku k. — A. Traks < Mari Pärn, 64 a. (1939).
Vrd. Kalevipoja võitlus laudade abil ja siili õpetus, muist. 337; Kivid Vanapagana
(sortside) pihta, muist. 21—35.

4) Kord tahtis Kalevipoeg endale linna ehitada. Ta kandis kivid kokku ja hakkas ehitama. Vanapagan aga tahtis Kalevipoega ehitamise juures takistada, ja alati, kui Kalevipoeg ehitas linna alusmüürid valmis, lõhkus Vanapagan need öösel ära. Ükskord, kui Kalevipoeg parajasti linna [ehitas], hakkas Vanapagan Kalevipoega suurte kividega loopima. Ta loopis kogu Kalevipoja linna ja selle ümbruse kive täis. Nüüdki on see koht veel kive täis ja põldudel on suuri kivimürakaid näha. Rahvas hüüab seda kohta Linnanõmmeks. Linnanõmm asub Mustveest kuue kilomeetri kaugusel.
ERA II 249, 197/8 (l.) < Torma, Mustvee al. — G. Sokk < Emma Sokk, 43a. (1939). H III 3, 283/4 (l) < Tallinn < Torma — P. J. Sorgus (1889).

5) Selle küla nime saamisloo kohta räägitakse järgmist. Kalevi tütar või keegi naine Kalevite sugukonnast (kindlat nime ei tunta) tahtnud sinna linna ehitada. Selleks kandnud ta kusagilt põlles kive. Jõudes praegusele Mustvee Kivimurru mäele, mis asub Linnanõmme külast umbes 6 km lõuna pool ja Mustveest 2 km põhja, katkenud põllepaelad ja kivid veerenud laiali mööda liivaseljandikku. Sellest tekkinud Kivimurru mägi. Ja kohta, kuhu ta tahtis linna ehitada, nimetataksegi Linnanõmmeks. Võib arvata, et seal on rahvast juba asunud nooremal kiviajal, sest paarkümmend aastat tagasi leitud sealt auguga kivikirves. Ei teata aga, kas see on sattunud muuseumi või mitte. Teistest leidudest ei teata.
ERA II 249, 19/20 (3) < Torma, Avinurme v., Sälliksaare k. — R. Haav < Jüri Haav, 63 a. (1939).

Kuidas kohale tulla?