Kalevipoja haud Jõuga-Nõmmel

Kalevipoja haud Iisaku vallas Jõuga-Nõmmel (oletatavasti Jõuga küla lähedal oleval nõmmel).

Muistendid

1) Kalevipojast kuulsin Kuremäe mehelt. Rääkis, et tema teab, kus on Kalevipoja haud Jõuga-Nõmmel. Tal pidi suur uur ka olema. Keski olevat käinud ja haua lahti kaevanud, tahtnud uuri kätte saada. Tema haud olevat niisugune nagu kartulikuhi, mitte maa sees, vaid maa peal. Siis tulnud sealt suured luud ja kondid välja. No oli ju ka suur jõumees.
KKI 20, 142 (29) < Jõhvi raj., Iisaku k/n., Alliku k. — L. Raudsep ja H. Kihno < Johannes Karlep, 70 a. (1955).
Vrd. ka: Kalevipoja kulduur Iisakus, muist. 382.

Kuidas kohale tulla?