Vilina Kalevipoja säng

Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Vilina.

Vilina küla põhjapoolses otsas, umbes seal, kus ühinevad kiriku poolt tulev ja Laiuse mäe alt tulev väike külavahetee, u 40 m lõuna pool Pritsu talust. KK 1921

Info: https://register.muinas.ee

Muistendid

1) Vilina Kalevipoja säng
Laiuse kihelkond, Laiuse vald, Vilina küla. Pritsu talu. [Nüüd] Kirovi [-nim.] kolhoos, Sootaga külanõukogu, Jõgeva rajoon. 2,5-3 km Laiuselt.1
EKRK I 4, 109/10 (14) < Jõgeva raj., Laiuse – I. Sarv ja E. Veskisaar (1952).
Vt. ka: E 54622 – M. J. Eisen.
Vrd. Laiuse Siniallikas, muist. 305 A.
—————————————————————————–
1 Ümbritsetud puude ja põõsastega. Servadel kasvab peamiselt leppi, ida pool 3 suuremat kuuske. Suund peaaegu põhjast lõunasse. Pikkus 50 sammu (sellest järsult tõusev päitsi osa 16 sammu), laius 30 s. Üldiselt ristkülikukujuline. Keskel võrkpalliplats. Läänepoolsetel servadel päitsi ja jalutsi pool kartulikoopad ja keldrid. Lääne poolt läheb mööda väike teeke.
Päitsi otsas on näha vana müüri jäänuseid. Kohalikud inimesed teadsid jutustada, et seal on olnud varem lubjapõletamisahi. – Üleskirjutajate märkus.
—————————————————————————-

Kuidas kohale tulla?