Rajamägi

Rajamägi Saare vallas. See olevat tekkinud Kalevipoja hobuse kabjahoopide läbi surma saanud huntidest.

Muistendid

1) Rajamäe tekkimise lugu
Rajamägi asub praeguses Saare vallas Tartumaal Halliku mõisa ligidal. Tema tekkimisloost jutustab mulle keegi vanakene järgmist:
«Mina õlin sel a’al viil peris laps, kui mulle minu vanaema jutustas sellest mäest järgmese luu: vanal hallil ajal põld sedä mäge olemaski, aga kui meie kange Kalevipoeg sündis ja suures kasvi ja kui ta ühel kuumal suvisel pääväl kündma läks, siis tuli suur kari hunte ja murdis ta hobese maha sel a’al, kui ta ise põõsa all leiba luusse laskis.
Kui Kalevipoeg ärgates hobest ei leidnud, sae ta kole vihases ja hakkas hunte armuta tapma. Huntide surnukehadest tõusis sama suur mägi, kui ta praegu one, nüüd on ta aga rohoga üle kasvnud. Jah, kui põles õllud seda meie kanget Kalevipoega, siis põles õllud kua seda suurt mäge,» lõpetab vanake oma jutustuse nende sõnadega.
ERA II 249, 209/10 (l) < Kodavere, Pala v., Halliku as. — V. Jürgenson < Leena Annuk, 78 a. (1939).

Kuidas kohale tulla?