Kalevipoja sild Kuremaa järve ääres

Kuremaa, vaade järvele

Kuremaa järv (ka Kurema järv) on üks suuremaid Vooremaa järvi Jõgeva maakonnas Jõgeva vallas, Palamuse alevikust 2 km põhja pool.

Kuremaa järv on 397 ha suur, suurim sügavus on 13,3 m ja keskmine 5,9 m. Asetseb merepinnast 83 m kõrgusel.

Info: https://et.wikipedia.org

Järve lõunaosas olevat Kalevipoja (mõnes muistendis ka Vanapagana) silla jäänused.

Muistendid

1) [Kalevipoja sild läbi Kuremaa järve] Kuremaa järvest tahtis [Kalevipoeg] silda üle ehitada. Ei ole saanud, sest pole kohta leidnud, kus pidama oleks jäänud. Lained olid üle uhtnud. Kalevipoeg oli kange jahimees ka.
EKRK 14, 119 (32) < Jõgeva raj., Palamuse – I. Sarv ja E. Veskisaar (1951). Vt. muist. 189 C.

2) Kalevipoeg, kes Kassinurme mäe peal maganud, tahtnud Kuremaa järvest risti õhtu poolt hommiku poole tee läbi teha. Selleks kandnud ta hulga raudkiva kokku (mis praegu kui tee selgesti veel tunda on). Aga et kiva lähidalt saada ei ole olnud, jätnud teetegemise katki. Ta kannud siis liiva järve, et liivast teed läbi teha, ja ta tegigi tee valmis. Esiti on pool teed kividest, teine pool liivast, mis järvest läbi läheb. Kuival ajal on tee selgesti näha, kui järves vesi alaneb.
H II 74, 488 (6) < Palamuse – H. Karu < J. Pärtelpoeg (1905l. Vt. ka: Kalevipoja sild läbi Kuremaa järve, muist. 123.

Kuidas kohale tulla?