Kalevipoja lingukivi Prossa järve ääres

Kalevipoja lingukivi Prossa järve ääres Pikkjärve külas. Kivil on palju mitmes suuruses lohke.

Mõõtmed: 9,0x 5,2x 2,2m, üm 25,2m.

Muistendid

1) Kalevipoja lingukivi Prossa järve ääres
Rahvas nimetab ka Linda lingukiviks ja Kalevipoja lingukivikilluks. 2 [—] Mütsi jälgi võib lugeda iga nurga pealt, sest kivil on palju mitmes suuruses lohke ja lohtkesi. [- – -] EKRK I 4, 111/114 (15) < Jõgeva raj., Palamuse, Prossa as. – I. Sarv, E. Veskisaar (1952).
——————————————————————————————Vt. ka: E 42004/6 < Tallinn < Palamuse – M. Kitznik (1901).
Asub Prossa järve ääres oleval heinamaal, Kaarepere-Prossa-Luua teest umbes 200 m eemal. Kujult meenutab kolmetahkset püramiidi. Kivi üksikute tahkude kõrgused 2,90 m, 4,80 m ja 4 m, ümbermõõt 24,30 meetrit. Kivi asub Kaarepere ja Luua vahelisel maa-alal. [Kas] Kuremaa mõisa järgi see kunagi on kuulunud, on raske kindlaks teha, sest nii Kuremaa, Kaarepere, Prossa kui ka Luua on kunagi kuulunud ühele omanikule (Eting[=Oettingen]). Luua ümbruses ei teata ühtegi teist kivi, mis oleks seotud kuidagi Kalevipoja nimega. Marie Kons kinnitas, et sellest kivist olla 3 osa veel maa sees, ainult l osa väljas. – Üleskirjutajate märkus.
—————————————————————————————–

Kuidas kohale tulla?