Kalevipoja haud Kuremäel

Kuremägi (ka Kuremäe mägi) on Alutagusel asuv looduslik pühapaik ja mägi (täpsemalt: küngas), mille absoluutne kõrgus on 92 m ja suhteline kõrgus u 40 m

Kuremäel asub Pühtitsa klooster, Kuremäe ohvritamm ja püha allikas.

Kas kloostri all või taga oleva künka all peaks olema Kalevipoja haud.

Muistendid

1) Virumaal Kuremäe kloostri taga ühel kingul leitud kord hiiglasuured luud ja vankriratta-suurune taskukell. Et need asjad olid väga suured, siis hakati kinku nimetama Kalevipoja hauaks. Kuid kaevamine keelati, ja nii [ei] saadud enam muud teada.
ERA II 219, 472/3 (26) < Järva-Madise, Albu v., Mõnuvere k. — A. Järviste < Jaan Järviste, 51 a. (1939).
Vrd. Kalevipoja varandus, muist. 381 jj.

2) Minu isa rääkis, et Kalevipoeg on maetud Kuremäele, et sie mägi seal, et sie ongi Kalevipoja hauaküngas. Kalevipoeg oli Eestis kuningast, aga papid ei sallind Kalevipoega ja siis ehitasid tema hauale luostri, et siis ei tõuse Kalevipoeg üles. Vot usuti, et muidu ta tõuseb üles, kui aeg täis saab. Et kui kluoster peal, et siis enam ei saa tõusta. Ei siin muidu Kalevipojast ei tea midagi.
KKI 20, 342/3 (2) < Jõhvi raj., Iisaku k/n. — Ü. Tedre < kolhoosi «Tee Kommunismile» sepalt, üle 60 a. (1955).

3) Kuremäel peab olema Kalevipoja haud, mäel, luostri all. Seal on suured varandused kullas ja hõbedas.
KKI 20, 340 (l) < Jõhvi raj., Iisaku k/n., Kaleva k. — Ü. Tedre < Marie Kruus, 75 a. (1955).

Kuidas kohale tulla?