Kalevipoja maalinna ehitamise koht Urvaste vallas

Kalevipoeg ehitas Uhtjärve äärde maalinna. Vanapagan oma sellidega tahtnud seda ära hävitada.

Muistendid

1) Kalevipoeg ehitab Uhtjärve äärde maalinna
Kallõv ehitänü maaliina vai kindlusõ Uhtjärve veerde, et säält hää vainlaistõga võitluisi pidädä.
Kindlus ei jolõki veel val´mis ollu’, ollu joba alustõt ja matõrjal: kiik kivi jah olluva kokku kantu’.
Tullu ööse vanajuudas ummi sel´lega ja tahtnu Kalõvipoja tööd är rikku. Ul’knaoru põhi ollu vanajuuda sel’le nigu siaväke täüs. Vanajuudas es’s saisnu tõsõlpool järve ja hir’vitänü Kalõvipoja pääle.
Kalõvipoig tõmmanu too majasuurutsõ kivi peiju ja kihutanu too õkvaA> vanalõjuudalõ vasta hambit. Kivil ollõv veel Kalõvipoja käejäl’gki’ seen, kost t’iä sõr´miga ollõv kin’ni võtnu’.
Ja siss Ul’knaorgu, kon vanajuuda sel´li’ olluva’, sinnä visanu Kalõvipoig paar’ peotäüt väikeisi kivve. Noo kah sääl veel põrõllaki jo alalõ.
Vanajuudas kiiki um’mi sel’lega pannu rööken minema. Toost aost nakatugi tood orgu Ul´knaoruss kutsma.
RKM II 47, 493/4 (7) < Antsla raj., Urvaste – E. Siil < Ann Tätär, sünd. 1861. a. (1955).
Vrd. Jälgedega kivid, muist. 125-167,

2) (Kalevipoeg ehitas Uhtjärve äärde maalinna. Vanapagan oma sellidega tahtnud seda ära hävitada. Kalevipoeg visanud teda majasuuruse kiviga.)
RKM II 47, 493/4 (7) < Antsla raj., Urvaste – E. Siil < Ann Tatar, sünd. 1861.a. (1955).

Kuidas kohale tulla?