Alevipoja haua asukohta märgib kivi, mida kutsutakse Kuningakiviks

Alevipoja haud ehk Kuningakääbas Lasva vallas Kääpa külas. Selle kääpa asukohta märgib kivi, mida kutsutakse Kuningakiviks.

Kääpa – Tsolgo tee ääres metsas (Võru – Räpina maanteelt 0,5 km) asuvad Kuningakivi ja kääpad (tuntud ka Kääbaspalu kääbastena). 34-st kääpast koosnev kääbastik on üks suuremaid Kagu-Eestis.

Kääbastest 1 km kirde pool metsas Soojärve kaguotsa lähedal on Kuningakivi nime all tuntud ohvrikivi.

Muistendid

1) Alevipoja haud -Kuningakääbas seisab
Suure Pihkva maantee ääres
Põhjapoolsel tee sõrvas
Seisab Alevide kalmo.
Ase praego avalikult,
Ehk kui küngas ammo kadund
Kaimo rahvas tänapääval
Kuninga-kääpaks nimetab.
(Alg-Kalevipoeg, XII lugu, v-d 595-601.)

2)Der kleine See, worin Alewipoeg den Tod fand, liegt etwa 17 Werst südöstlich von Werro, unweit der nach Pleskau führenden Poststrasse. Sein Grabhügel, von Schatzgräbern zerstört, kaum noch erkenntlich, liegt dicht an der Heerstrasse und heisst beim Volk Kuningahaud, Königsgruft. [«Kalewipoeg»] XX, 500—524.
G. Blumberg, Quellen und Realien, 1k. 48.[TÕLGE.] Väike järv, milles Alevipoeg leidis surma, asub umbes 17 versta Võrust kagu poole, Pihkvasse suunduva postmaantee ligiduses. Tema hauaküngas, varanduseotsijate poolt rikutud, on vaevalt veel tunda, seisab üsna maantee ääres ja kutsutakse rahva poolt Kuningahauaks.

Kuidas kohale tulla?