Laiemalt pilteepose missioonist ja eesmärgist

Missioon

Hoida ja edendada eesti ning kogu soome-ugri algupärast kultuuripärandit ja folkloori ning levitada loodushoidlikku ja ajalugu väärtustavat mõtteviisi.

Projekti tegevus on pühendunud eesti ja ka soome-ugri folkloori, kommete ja mütoloogia uurimisele, niisamuti selle talletamisele ja propageerimisele. Soovime oma tegevusega edasi anda nii nooremale põlvkonnale kui ka vanematelegi seda vajalikku ja kohati juba tuhmuma hakkavat teavet meie esivanemate kultuuripärandist, üldisest tolle aja eluolust, traditsioonidest ning ka rahvaluulest endast. Pilteeposega seotud projektidega soovime tuua inimesed rohkem lähemale meie esivanemate pärandile, mis aitaks omakorda inimestesse süstida head tahet ja indu ka neil endal midagi kasulikku ära teha oma kodukandi, looduse, kultuuri, rahva ning oma esivanemate pärandi heaks. Kaitstes ja võimalusel ka taastades meie esivanemate pärandit suudab rahvas ja kultuur olla elujõulisem ja jätkusuutlikum ning niimoodi tekkiv lugupidamine ja austus esivanemate poolt loodu suhtes oleks mitte ainult tugevaks vundamendiks tulevastele põlvedele meie kultuuri hoidmisel ja edasikandmisel, vaid ka üleüldise moraali, õigluse ja vajalike eluväärtuste mõistmisel ja nende hoidmisel.

Pilteepose „Kalevipoeg“ eesmärk

Antud projekti eesmärk olekski propageerida meie rahvuseepost „Kalevipoeg“ Eestis kui ka mujal, tuua see meie inimestele lähemale, elavdada see muinasaegne eepiline lugu käesolevatele põlvedele ja teha sellest tänapäevases mõistes väärikas rahvakultuuri kunstiteos.

Teos on suunatud kõigile vanuseklassidele, aga eeskätt kui pilteepos – sobiks ta kindlasti väga hästi just noortele. Samas, kuna teoses on kätketud ehedat materjali Kalevipoja eeposest selle autentsel regivärsilisel kujul, siis sobiks see kindlasti ka vanemale põlvkonnalegi, kes meie rahva kultuuripärandist vähegi lugu peab. Võimalikult realistlikule pildimaterjalile ja ajaloolisele materjalile tuginedes avab teos lugeja ees kogu oma eheduses tolle aja ühelt poolt karmi, teisalt regivärsile tuginedes jälle luuleliselt ilusa muinasaja maailma. Pildimaterjalile tuginedes on ka kõik ümbruskond koos sealse looduse, erinevate inimtüüpide ning erinevate mütoloogiliste jumaluste ja haldjatega kindlasti väga arhailine, mis aitab lugejal-vaatajal seda kahtlemata paremini omastada ja nendesse rollidesse sisse elada. Seetõttu on antud kontekstis ka teoses olev regivärsiline luulekeel paremini omastatav ja loetav, mitte ainult lastele ja kooliealistele, vaid ka neile, kes muidu luulekeelest eriti lugu ei pea.