Ohekatku kultusekivi – Kalevipoeg viskas huntide pihta

Asub Rapla maakonnas Kehtna vallas Ohekatku külas Alttoa katastriüksusel. Kivi paikneb põllumaal raudteest u 85 m edela suunas. Kivist 160-170 m lõuna pool asuvad Alttoa talu hooned.

Kultusekivi on pealtvaates ebakorrapäraselt ümara kujuga. Mõõtmed põhja-lõuna suunas 4,5 m, ida-lääne suunas 4,3 m. Suurim kõrgus idaküljelt 1,9 m. Kivi pealispind on idast lääne poole kaldu laskudes kuni maapinnani. Külgvaates (lõuna poolt) on kivil kolmnurkne kuju. Pealispinna kõrgemal osal on tuvastatavad 5 lohku, millest läänepool asub veel 2 lohku.

Muistendid

1) [Kivi lammast murdva hundi pihta Ohekatkus] Ohekatku mõisa lähedal asuniku Palandi põllul asetseb erakordselt suur kivi. Kivi on päält lai umbes 3 meetrit. Kivi on peaaegu sile ja sinna mahub tantsima vabalt kolm paari inimesi. Kivisse on puuritud auke, et seda lõhki lasta, aga see pole annud tagajärgi.
Vanarahva jutu järgi olevat kivi alla peidetud kulda, mida ainult siis kätte saadakse, kui keegi vana-aasta ööl kell 12 säält 3 korda tagurpidi üle hüppab.
Kivi olevat sinna visanud kord Kalevipoeg. Hiiemäel istudes näinud ta, kuidas hunt tahtnud murda lambakarja. Kalevipoeg võtnud suure kivi, asetanud selle lingule ja virutanud kivi nii suure jõuga minema, et see lennanud umbes 2 kilomeetrit ja kukkunud siis poolest saati maa sisse.
ERA II 225, 481/3 (4) < Rapla, Kehtna v., Hiieküla – H. Liitmets < Hants Saar, 87 a. (1939).
Vrd. Kalevipoja varandus, muist. 381, 336-337.

Kuidas kohale tulla?